Kasteel Rodenbach - Mergaert

in uitvoering
Roeselare

Het betreft de renovatie van het kasteel Rodenbach - Mergaert.  De voormalige directeurswoning wordt woning met kantoren.  Het kasteel krijgt intern een lichte upgrade in functie van de hedendaagse comforteisen.  Extern blijft het kasteel zo goed als bestaand.

Het kasteel is beschermd als monument.  De bescherming omvat de eclectische villa, de omheiningsmuur en het hek.  De tuin is beschermd als stadsgezicht.