Adornes Domein

voorontwerp-fase
Brugge

De site Adornes omvat de Jerusalemkerk (1470), het woonhuis Adornes (15de eeuw), een verbindingsgalerij tussen beide, twee vleugels met kleine godshuizen en het eigenlijke kloosterdomein.  Het complex werd gebouwd in opdracht van de patriciërsfamilie Adornes en is tot op heden nog steeds in bezit van deze adelijke familie die het domein nieuw leven wil inblazen.  De godshuisjes worden gerestaureerd en herbestemd als museum.  Het kantcentrum is recent verhuisd naar een nabijgelegen pand op de site.  Kerk en woonhuis blijven hun huidige functie behouden.