Jachthuis D

2009
Zedelgem

Het betreft het verbouwen en renoveren van de bestaande woning, schuur en stalling.  De gevels van de woning werden grondig hersteld naar de oorspronkelijke toestand, het houten schrijnwerk werd vernieuwd naar oud model en geschilderd en de dakbedekking werd herplaatst met herbruik boomse dakpannen.  De laagbouw was erg bouwvallig en werd grondig verbouwd in harmonie met het bestaande hoofdgebouw.  De bestaande schuur werd gerestaureerd en deels vernieuwd.  Het dakgebinte en de kepers werden plaatselijk hersteld en de bestaande boomse dakpannen herplaatst.  De bestaande gevels werden gereinigd en hersteld in hun oorspronkelijke toestand en nieuw houten schrijnwerk werd geplaatst naar oud model.