' T Madeleintje

2010
Brugge

Het vroegere kloostergebouw van de zusters van de H. Vincentius werd aangekocht samen met de achterliggende tuin.  Op dit perceel is er een huisvestingproject ontwikkelt voor 16 woongelegenheden.  Aan de kant van de Gentpoortstraat is een nieuwbouw opgericht die bestaat uit 9 appartementen.  De vroegere doorgang naar de achterliggende H. Hartschool blijft behouden zodat de school verbonden blijft met het plein aan de H. Magadalenakerk.  Aan de Willemijndreef is er een sokkel gebouwd met 14 garages, met daarop 7 woningen.  Deze zijn onderling verbonden door een open straatje op de 1ste verdieping dat bereikbaar is via een publieke trap en een plateaulift.  Door dit concept blijft het binnengebied gevrijwaard als open ruimte.  Alle woningen hebben terrassen, die uitkijken op het park.  Het park heeft een semi-publiek karakter.  De omwonenden kunnen via een overdekte doorgang het park bereiken.