Woonproject Poldererf

in uitvoering
Houtave

De bestaande hoevegebouwen die leeg stonden werden volledig afgebroken.  Ook de tuinmuur en de poort die toegang gaven tot het terrein werden verwijderd om plaats te maken voor een nieuwe openbare toegangsweg.  Het terrein werd onderverdeeld in 5 afzonderlijke percelen waarop 4 rijwoningen en 1 half open bebouwing worden gebouwd.  Deze ontwikkeling werd toegejuicht, omdat een verloederde situatie opgeruimd en herbestemd werd, rekening houdende met strikte richtlijnen van onroerend erfgoed gezien de zone gelegen is binnen het beschermd dorpszicht van Houtave.  Dit gaf dan ook zijn weerslag op de materiaalkeuzes voor de gevels en daken.  Er is gezorgd voor een mix van gekaleide gevels en zichtbaar gelaten rustieke gevels.  Daarnaast is er ook gekozen voor traditionele gegolfde pannen als dakbedekking.