Kasteel van Bossuit

wachten op premie
Bossuit

Het te restaureren kasteel betreft een classicistisch kasteel met 17de-eeuwse kern die zijn huidig uitzicht bekomen heeft in de 19de eeuw.  De restauratie betreft voornamelijk: het herstellen van de dakstructuur, het vernieuwen van alle dakbekleding, goten en afleiders, het reinigen en herstellen van de gevel en natuursteen en het vernieuwen van de ramen naar bestaand model.
Alle beslissingen werden genomen in samenspraak met Onroerend Erfgoed.  In samenspraak met de erfgoedconsulent werd geopteerd om niet alle oorlogsschade van WO I weg te restaureren gezien dit mee deel uitmaakt van de geschiedenis van het patrimonium.