Project Menen

2012
Menen

Dit project is een PPS waarbij de stad Menen recht van opstal verleende aan NV Vanhaerents.  De voormalige tabaksfabriek wordt omgevormd tot een stedelijk woonproject.  De taken werden over 2 architectenbureau's verdeeld.  Het ontwerp werd gemaakt door Buro II.  Overleg met Onroerend Erfgoed, opmaak en opvolging van het restauratiedossier werd uitgevoerd door Architectenbureau Dugardyn.

Het project heeft 16 lofts en een commerciële ruimte die gesitueerd zijn rond een binnenkoer met een semi-publieke functie.  Om de belevenis van het historische maximaal te houden, werd zo weinig mogelijk geraakt aan de bestaande constructie van het gebouw.  Hierbij werd het industrieel-archeologisch karakter behouden en werd de nieuwe invulling voornamelijk gerealiseerd door het box-in-box principe.