Confederatie Bouw

2003
Eucora

Betreft het verbouwen van burelen en opslagruimte van het vroegere Franco Belge tot opleidingscentrum voor alle bijnijverheid verwante activiteiten.