Provinciaal archief Jagershof

2003
Sint-Andries Brugge

Het provinciebestuur besliste het voormalige warenhuis Unic, ook bekend als Jagershof aan te kopen en om te bouwen tot archiefbewaarplaats en administratief gebouw.  Het huidige gebouw bestond uit een voorbouw gekoppeld aan een achterliggende loods.  De bestaande voorbouw werd afgebroken en vervangen door een nieuw gebouw met twee bouwlagen.  De bestaande loods doet dienst als archiefbewaarplaats.  Door de functiewijziging van het gebouw diende de ruimte te voldoen aan specifieke eisen qua klimatisatie en capaciteit.  Om de vooropgestelde capaciteit van 12 km lopend archief te kunnen halen diende de ruimte opgesplitst te worden in 2 niveau's.  Om aan de klimatologische eisen te voldoen werd besloten een wand op te trekken in metselwerk aan de binnenzijde van de loods.  Tussen de bestaande muur en de nieuwe muur werd isolerend materiaal aangebracht.  Het bestaande dak werd vervangen door een isolerend dak en dit alles met behoud van de huidige structuur.