Kerk van Lissewege

2003
Lissewege

De oudste delen (koor en transept) dateren uit het 2°kwart van de 13°eeuw.  Begin 17°eeuw werd een eerste grote herstelling uitgevoerd.  In 1860 werd een tweede uitgevoerd door architect P. Buyck.  In 1972 werd architect Luc Dugardyn aangesteld voor de restauratie van de kerk waarbij o.a. het vernieuwen van de leien, het herstellen van de dakgebinten, het vertoppen van de moerbalken en het herstellen van de toren aan bod kwamen.  Onder leiding van architect Antoine Dugardyn werden de zuidgevel, kranskapellen en noordgevel hersteld.  De kaaimuur en baksteenspits op de ronde toren dienden volledig hersteld te worden.  De kerk van Lissewege is beschermd als monument.  De werken werden uitgevoerd met subsidies.