DB

2005
Brugge

Tussen de bestaande woning en de buur was er een braakliggend stuk grond.  Dit werd dichtgebouwd. De bestaande woning werd verbouwd en op het braakliggend stuk kwam een nieuwbouw bestaande uit twee verdiepingen en een dak.