Sociale woningen Ramskapelle

2015
Ramskapelle

 

Op een perceel van 17.400m2 palend aan het centrum van Ramskapelle wil de bouwheer deels koopwoningen deels huurwoningen oprichten.  Hiervoor werd een wedstrijd ingericht onder 5 geselecteerde architectenbureaus.  De opdracht was om binnen een uitgewerkt masterplan een 40-tal sociale woningen te realiseren. Onze doelstelling was een respectvolle aansluiting te realiseren met het karaktervolle polderdorp als het achterliggende landschap.  De woningen zijn opgebouwd volgens een vierkantig raster waarbinnen verschillende schakelingen mogelijk zijn.  Zij varieerden van 2-, 3- en 4-slaapkamertypes.  Eén deelzone bestond uit 6 galerijwoningen op een berm met daaronder 12 parkeerplaatsen.  Dit idee speelde in op de streekeigen typologie van dijkwoningen en vormde een natuurlijke aansluiting bij het aanpalende speelpark.

Het project werd als 2° geselecteerd.

Deze opdracht werd uitgevoerd in samenwerking met architect K. Lantsoght.